25.25.5 Luxembourg

Fortsatt Payne/Mather:

«I Luxembourg bekreftet en regjeringstalsmann at nettverket fortsatt eksisterer. ‘Det er nå opp til myndighetene i NATO-landene å avgjøre om et slikt nettverk fortsatt er nødvendig’.»