25.18.18 Tildekking XV – Kripos-arkivet

I anledning av at bildet av Mike Harari ifølge NTB hadde befunnet seg hos Kripos, uttalte assisterende riksadvokat Tor-Aksel Busch overfor NTB at1

«… han har gitt Kripos beskjed om å granske arkivet, for å se om det fantes et bilde av Harari.»

Det var betryggende – så får vi vel også vite hvorfor det havnet der? – og hos NTB? Er det noen som har hørt om noe resultat av denne arkivjakten? Skriv til oss!

1 NTB referert i Aftenposten 12. mai 1993.