25.10.13 Ynkelig Hauge

Opplysningene om «flere forsvarsbudsjetter» og «50 milliarder» var det etter det vi har fått vite ingen forsvarssjef eller forsvarsminister som meddelte Willoch i løpet av de maidagene dette sto på i 1982. For da het forsvarssjefen Sven Aage Hauge, som hørte til Tronds tropper. Få fagmilitære begriper idag hvorfor han ikke skrek av protest og deretter fratrådte sin stilling øyeblikkelig – og hvorfor ikke forsvarsministeren gjorde det samme.

Verre er det at både Hauge og Sjaastad visste om alle de militære konsekvensene av de hemmelighetene som ville bli kompromittert. Pensumlister og innhold av foredrag på FHS er vel kjent av både E-sjefen (Jan Ingebrigtsen), Forsvarssjefen (Sven Aage Hauge), sjefen for FHS (Reidar Torp), forsvarsministeren (Anders Sjaastad) og selvsagt Trond Johansen.

Når general Fredrik Wilhelm Bull-Hansen med bakgrunn fra fire år i E-staben og som Forsvarssjef kan beregne skadene ved Treholt på FHS til 50 milliarder + ikke-reparerbare skader, kunne selvsagt de tre generaler, statsråden og Trond gjort det samme.

Det general Bull Hansen, så vidt vi vet ikke (av hensyn til rikets sikkerhet?) ønsket å meddele var de videre forutsigbare skader. Treholts kull ble bl.a. orientert om de planer (norske og allierte) som forelå om bruk av taktiske atomvåpen i tilfelle en russisk invasjon av Norge, og vår manglende evne til å stoppe russisk fremrykning innenfor et visst geografisk område. Orienteringen gjaldt førsteslagstaktikk og et tilsvarende tidsskjema (tidligste tidspunkt!). Med slike opplysninger verifisert fra Treholt kunne Norge ha risikert – om en invasjon hadde funnet sted kort tid senere – at Sovjetunionen selv ville ha gjennomført en førsteslagsaksjon med nettopp taktiske atomvåpen. ##Hva dette ville gitt russerne av taktiske/strategiske fordeler innledningsvis er å få frysninger av for oss som dessuten må basere vårt forsvar på NATO og unnsetning fra alliansen tidligst mulig.

Sammen med andre opplysninger fra Treholt om bl.a. våre nøyaktige systemer/prinsipper og tekniske hjelpemidler for å sette sammen indikatorer/informasjoner for og de politiske/militære varslene for å utløse våre krigsforberedelser (mobilisering/alliert unnsetning) kunne vi ha risikert

  1. Et bortimot helt overraskende sovjetisk angrep med vesentlig mindre varslingstid enn før Treholt
  2. Forsinket alliert unnsetning til Norge
  3. Et russisk tidsskjema for å sikre seg førsteslag av taktiske atomvåpen

Hvor mange ekstra tusener av norske liv dette innledningsvis ville ha kostet, og konsekvensene av hvor forsinket den allierte hjelp ville blitt kan en knapt forestille seg.

Men i denne sluttfasen satt forsvarsledelsen og forsvarsministeren tafatt på sidelinjen mens Regjeringen måtte akseptere kravet fra POT og Eldring om klarering. Det ironiske er at dette var en posisjon POT aldeles ikke ønsket å være i. POT var selv manipulert inn i denne rollen av Utenriksdepartementet. Men hvem hadde manipulert Utenriksdepartementet?