25.1.2 Ikke første gang

La oss kort minne om at vi i kapittel 21.45 har gjennomgått en rekke kjente diskrediteringsaksjoner mot andre politikere som Ap og «den fjerde tjeneste» hadde alle motiver til å iverksette:

  • Tidligere stortingsrepresentant og partiformann Finn Gustavsen
  • Tidligere statsminister og partiformann Per Borten
  • Tidligere stortingsrepresentant og partiformann Kåre Kristiansen
  • Tidligere finansminister og partiformann Rolf Presthus
  • Tidligere ordfører Albert Nordengen
  • Tidligere partisekretær Ronald Bye og tidligere varaordfører Tove Heggen Larsen

Bare noen av disse sakene kan direkte tilbakeføres til Youngstorget, men alle lukter stygt. Vi minner om at vi har påvist en meget grundig psykologisk forståelse av ofrenes situasjon ved valg av diskrediteringstemaer og virkemidler i hver enkelt sak. Syse-saken, som vi skal presentere nedenfor, føyer seg helt presist inn i dette mønsteret. Husk hva de gamle rådgivere sa: «Høyre-folk skal passe på lommeboken sin …» og så videre.