15.2 Var Riksadvokaten på lag fra før?

Et annet meget alvorlig forhold er at Eidsivating visste at saken lå i Kontrollutvalget, om ikke annet så fordi kopi av klagen lå i oversendelsessaken. Hvis Stenberg-Nilsen snakket sant om Kontrollutvalgets rutine om ikke å etterforske når politiet gjorde det (det går vi ut fra), måtte statsadvokat Iver Huitfeldt ha kjent til at hans avgjørelse i saken og Politikammerets videre arbeid ville bli helt avgjørende for den viktige granskningen i Kontrollutvalget. Likevel åpnes i realiteten for henleggelse uten egentlig etterforskning! Dette er nå ikke bare å føre oss bak lyset, men også å føre Kontrollutvalget bak lyset – hvis det ikke var avtalt spill! Det er bare meget få saker for Kontrollutvalget årlig. Det virker helt utenkelig at Huitfeldt, evt hans sjef Lasse Qvigstad på egen hånd unnlater å innskjerpe for kammeret viktigheten av at det gjør en grundig jobb pga Kontrollutvalget, men bare sier «Jeg vil ikke vite noe» om kammerets åpenbare spørsmål om å få slippe å etterforske og bare henlegge.

Dette forhold gjør det meget sannsynlig at Riksadvokaten hadde vært inne i bildet, og at det var avtalt spill. Koordinert av en enda høyere makt – Justisdepartementet.

Likevel – rundeseier til Regjeringen og Arbeiderpartiet. Ved en kjapp takling av Stortinget en sen og hektisk juninatt hadde de fått ballen tilbake på sin banehalvdel.

Men Stortinget hadde likevel festet en tynn tråd til ballen. I komiteinnstillingen1 het det:

«Komitéen avventer gruppens vurdering og avstår derfor fra å følge opp saken i forbindelse med denne innstilling.»

På stortingsspråk betyr dette: Vi følger med dere, og tar saken opp igjen i Stortinget hvis vi ikke er fornøyd!

Stortingsrepresentant Inger Lise Gjørv (A) sa det slik2:

«(Ramm/Setsaas-saken) blir … gransket av Riksadvokaten og krever derfor ikke flere forføyninger før etterforskningen er avsluttet.»

1 Innst. S. nr. 246 (1992-93).

2 Stortinget 18. juni 1993: St. t. s. 4910.