12. FOLKESTYRETS SISTE BASTION

Etter at vi hadde møtt veggen med både Oslo Politikammer, Kontrollutvalget og Forsvarssjefen, gikk vi i tenkeboksen. Skulle vi anke politikammerets henleggelse? Vi hadde allerede erfaring for at en anke (saken om falske bevis) bare var bortkastet tid. Vi hadde også mistanke om at høyere makter allerede var innblandet, men fikk ikke dette bevist før i 1995, da vi oppdaget at Eidsivating hadde gitt Lier og politikammeret åpning for henleggelse. Eidsivating som skulle være ankeinstans var altså allerede innblandet og derfor inhabil, så vi er i dag fornøyd med at vi ikke kastet bort enda mer tid og krefter på en anke som var avgjort på forhånd.