12.1 Vi går til Stortinget

Det gjensto derfor bare en mulighet: Å gå til Stortinget. Ramm hadde selv arbeidet som gruppesekretær i Stortinget det meste av 70-årene og gått ut og inn i Stortinget i ulike funksjoner i nesten 25 år. Han hadde derfor ingen overdreven ærefrykt for institusjonen, men stor respekt for nasjonalforsamlingens integritet og evne til å reagere når det virkelig er nødvendig. Viktigere var det at han også visste hvordan man må opptre for å få gehør og unngå å havne i de store skuffene og få de verdiløse standardsvarene som blir de fleste til del, ganske enkelt fordi stortingsrepresentantene mottar så enormt mange henvendelser at de fleste må behandles overflatisk. 95% av Stortingets oppmerksom må brukes på de løpende saker, og da blir det ikke mye igjen til å behandle andre saker.

Skal man gå til Stortinget, er det derfor første forutsetning at man har en virkelig alvorlig sak. Man må også ha forsøkt alle tilgjengelige demokratiske virkemidler uten å nå frem. Så langt var det greit.

Videre må man være i stand til å vekke interesse ved å gi en kortfattet, klar fremstilling av saken, og man må være nøye med å dokumentere. Helst bør man også være i stand til å anvise en hensiktsmessig metode for enkeltrepresentanter for å få saken frem til behandling.

Vi gikk derfor først i gang med intensivert kontraetterforskning. Særlig vinteren 1992-93 jobbet vi intenst med graving i åpent kildemateriale av alle slag. Vi søkte etter forbindelser og forklaringer, og jobbet særlig mye med analysesiden. Mye av det overordnede stoffet vi til da hadde kommet frem til har vi presentert foran i denne boken. Vi har også for sammenhengens skyld vært innom noe av det vi først oppdaget senere, men det meste av dette kommer også senere i boken.