11. TREDAGERS-ETTERFORSKNINGEN

Utover våren 1992 og frem mot klagen til kontrollutvalget – levert 27. mai 1992 – ble det heller tynt med hjelp fra Oslo Politikammer. Likevel fortsatte vi å orientere Lier løpende, bl.a. på møter 17. og 19. juni og notater datert 25. juni. Det dukket i denne perioden opp stadig nye forhold.

Notatet av 25. juni dreide seg om E-tjenesten. Det ble her redegjort for en rekke forhold, bl.a. om motivet (å hindre bokutgivelse og/eller finne ut om bokens innhold og utgivelse for å hindre en ny, alvorlig Mossad-sak), at vi hadde avdekket minst ett av E-tjenestens dekkfirma og – ikke minst – behovet for å få avhørt h. r. adv Schjødt før hans emigrasjon til Sør-Afrika som var varslet 2. juli 1992.