11.1 Lier treffer Trond

Samme dag – 25. juni 1992 – hadde Leif Lier møte med sin gamle bekjente (fra minst tre tidligere saker) Trond Johansen i FO/E. Dette fikk vi kjennskap til først da vi i 1995 fikk se Liers rapport til politiinspektør Knut Mikkelsen1. Ifølge notatet forsikret Trond Johansen da om at E-tjenesten ikke hadde noen aksjon gående mot oss. Johansen orienterte Lier om Setsaas’ brev til Forsvarssjefen og at han selv hadde hatt et møte om dette med S-sjefen. Lier og Johansen drøftet også saken om Terje Buljo, som ifølge Johansen hadde gitt tilfredsstillende redegjørelse internt.

Lier spurte under møtet om Johansen hadde noe imot at det ble iverksatt politietterforskning rundt vår sak. Det hadde Johansen ikke, men han håpet det ikke ble for mye presseomtale. Endelig spurte Lier om hvordan han burde forholde seg overfor S-staben (underforstått var han vel ferdig med E-staben med dette møtet), og Johansen anbefalte at eventuelle nye henvendelser til Forsvaret gikk direkte til Forsvarssjefen.

Setsaas’ notat om E-tjenesten er ikke nevnt tatt opp med Johansen i Liers notat til Mikkelsen, men referert innkommet neste dag 26. juni 1992. Det avstedkom ihvertfall ingen ytterligere tiltak i forhold til E-tjenesten.

1 Liers notat til Mikkelsen av 3. juli 1992.