Mouseland

År for år, generasjon for generasjon, forsøker mussefolket å styre sine katte-politikere gjennom valget.

Filmen Mouseland setter det representative demokratiet i sitt rette lys: Musene i Mouseland har to partier å velge mellom. Når de blir lei de hvite kattene velger de de svarte inn. Når de svarte ikke duger lenger blir det valg og sannsynligvis vinner de hvite igjen.

Meeen, la oss se hvordan det går: