Flukt og innvandring er samme sak

Stortingsmelding nr. 74 av 1979

Når startet Norges tilnærming til EU? Antakeligvis har det kjørt i bakgrunnen siden avslutningen av den 2. Verdenskrig. En av de tingene, som er tydelig og åpenbar er Stortingsmelding nr. 74 av 1979, skrevet av landsmoderen dr. Gro Harlem Brundtland.

Det første som faller i øynene er, at departementet med denne stortingsmelding tilbaketrekker St. Meld. 107 om innvandring­stopp.

Så kommer Stortingsmelding 74. I den tar Gro for gitt, at flukt og innvandring er en og samme sak: «Bl.a. må flyktningene ha adgang til de spesielle til­tak som settes i verk fra myndighetenes side for å skape reell likestilling for innvandrerne i det norske samfunnet.»

Videre er det interessant å lese Gro Harlem Brundtlands funde­ringer om folkepsykologien. Hun slår fast at misnøyen mot inn­vandrere skyldtes:

… til dels uvitenhet, feilinformasjon og misforståelser.

Det er helt klart at de sentrale myndigheter har et ansvar her – for å motvirke og forebygge diskriminering og rasisme i befolkningen. Et av virkemidlene er klar, en­tydig og saklig informasjon og holdningsskapende virk­somhet.

Saklig informasjon burde jo være en selvfølge. Hvorfor skulle det være nødvendig å nevne det i en stortingsmelding? Hvilken stortingsmelding baserer seg på usaklig informasjon?

Hold­ningsskapende virksomhet derimot, skiller seg fra saklig informasjon, ved å påvirke i en bestemt retning, altså det stikk motsatte.