25.26.4.1 Bibliofilklubben

Som en liten kuriositet nevner vi at det finnes en liten klubb som heter bibliofilklubben. Den kan etter sine vedtekter ikke ha mer enn 33 medlemmer, nye må anbefales av to gamle og to gamle har alltid vetorett mot nye1.

Blant medlemmene finnes h. r. adv. Jens Chr Hauge, advokat Cato Schiøtz (etterfølger av Annæus Schjødt) og – inntil han gikk bort – utenriksminister Johan Jørgen Holst. Et annet medlem av klubben fattet en gang sterk interesse for oss uten å nevne noe om klubbkameratene.

Dette gjenspeiler samme poeng som for frimurerne: Slike lukkede, beskyttede miljøer kan være fine å ha for «noen som trenger å snakke sammen». Det betyr slett ikke at alle medlemmene i slike miljøer «snakker sammen».

1 Kapital 17/94.