25.1.11.3 Finn Sjue

Finn Sjue var med i den daglige ledelsen av Arbeidernes Kommunistparti (m-l) fra dets stiftelse i 1973 til et stykke ut på 80-tallet1. Men han var ikke med i m-l-bevegelsen fra begynnelsen. De virkelige gründerne var den gruppen som overtok makten i SUF i 1968 og brøt med SF og omdannet organisasjonen til SUF (m-l) året etter: Tron Øgrim, Pål Steigan, Sigurd Allern og Sverre Knutsen. Sjue kom imidlertid også med i SUF (m-l)-ledelsen på et senere tidspunkt. Som nevnt foran, ble han raskt Klassekampens reelle redaktør, men fikk siden jobben som partisekretær i tillegg og måtte redigere avisen pr. telefon. Han har både under redaktøransvaret og direkte som journalist stått for en lang rekke «avsløringer» om det hemmelige Norge og om Forsvaret og NATO. I 1981 ble han med 3 mot 2 stemmer av Høyesterett dømt til 10 måneders ubetinget fengsel for avsløringer i forbindelse med «Team-Work»-øvelsen i 19762.

Det var altså Sjue som skulle sørge for å oppkonstruere en sak som skulle bli siste spiker i Syses kiste. Sjue gjorde også sitt ytterste for å få flere partifeller av Syse til å avgi negative uttalelser mot ham.

1 Sverre Knutsen i antologien «(ml)», Ad Notam 1989. Side 196.

2 Rune Ottosen og Bjørn Westlie i antologien «(ml)», Ad Notam 1989. Side 196..