24.5.2 Iver Frigaard – kjettingmann

Vi er for vår del blitt informert om at Iver Frigaard også en periode oppholdt seg i AKP (m-l)-miljøet1. Om det i utgangspunktet var av revolusjonær glød og overbevisning (gode kvalifikasjoner for hans senere jobber?) eller av andre grunner, kjenner vi ikke til, men vi finner bakgrunnen for Frigaards inntreden som politiinspektør i POT interessant. Trond gjorde allerede i 1972 et forsøk på å få sin mann – Frank Siljeholt – fra Spilhaug-apparatet inn i POT2. Vi antar at POT-sjef Haarstad da satte foten ned vis-a-vis Trond slik at Siljeholt ikke fikk stillingen.

Bedre gikk det imidlertid med Frigaard. Etter juridikum og befalsskole ble han under Brundtland-regjeringen (1980) sendt til UNIFIL (Bn Rønning) der han hadde sine 6 måneder som kaptein og ordonnanseoffiser. Han ble som sådan benyttet til avtaler, kontakter og kontrakter med den sørlibanesiske befolkningen. Deretter fikk Trond sin mann Frigaard inn i POT etter minst et par forsøk, (mer om dette forholdet, se kap. 13).

At Frigaard har vært Tronds mann i mange år før 1980, og derved også i hans AKP-tid, tar vi for gitt. Vi legger derfor til grunn at Frigaard enten ble vervet til Tronds apparat etter innmelding i SUF/AKP eller at han var infiltratør, og i begge tilfelle tilknyttet Spilhaug-apparatet. Heretter skal vi legge til grunn til at Frigaard var en kjettingmann, han også.

1 Fortrolige opplysninger fra privat kilde til Ramm og Setsaas.

2 Ronald Bye og Finn Sjue: «Norges Hemmelige Hær». Tiden 1995.