24.3.2.1.1 Stay Behind i Finland/Sovjet

Dagbladet skrev i november 19951:

«NORSKE AGENTER OPERERTE l UTLANDET: Stay Behind-agenter gjennomførte flere etterretningstokt i Finland og Sovjetunionen på 50- og 60-tallet …

Dagbladets kilder er tidligere E-offiserer og Stay Behind-agenter.

– Vi gikk inn i Finland for å kartlegge og overvåke sovjetisk aktivitet på finsk territorium.

Ved en anledning ble det også gjennomført et oppdrag i den sovjetiske svartehavsbyen Odessa. Målet for etterretningsoppdraget var den sovjetiske middelshavsflåten. …»

Idag vil få beklage de faktiske aktivitetene. De har nok som alt annet hjulpet til å hindre at vi snakker russisk i Norge. Men det er åpenbart at dette var et misbruk av Stay Behind-nettet. Poenget var jo nettopp at disse agentene skulle ligge musestille i fredstid for å være fullstendig usynlige når krigen startet. Enhver annen bruk bidro til eksponering og til å underminere hensikten. Saken viser at man allerede kort tid etter at nettet var etablert hadde begynt å ta denne siden av saken mindre alvorlig. «Terskelen» for bruk i fredstid var senket.

1 Dagbladet 9. november 1995.