10. KONTROLLERT KONTROLLUTVALG

Saken om at POT v/Frigaard tillot Mossad å operere som norske politifolk med norske pass under avhør av og rekrutteringsforsøk mot palestinske asylsøkere ble tatt av dagsorden ved at den våren 1992 ble oversendt Kontrollutvalget for Overvåknings- og Sikkerhetstjenesten for granskning.

Opprettelsen av Kontrollutvalget var det eneste resultatet av Mellbye-utvalgets undersøkelser og anbefalinger. For det hadde det ikke vært noen kontroll med de hemmelige tjenester. I sin naivitet begrenset utvalget og Borten-regjeringen Kontrollutvalgets mandat til de to av de tre hemmelige tjenestene som hadde lovlig adgang til å arbeide med norske borgere; Overvåkningspolitiet (POT) og Forsvarets Sikkerhetstjeneste (FO/S). Kontrollutvalget mottar klager fra personer som måtte mene seg urettmessig overvåket og undersøker om det foreligger noen overvåkning og om denne i så fall er lovlig. Enten svaret blir ingen eller lovlig overvåkning, trekker utvalget same konklusjon: «Klagen gir ikke anledning til noen kritikk mot POT eller FO/S.» Ingen får vite om klageren så spøkelser eller virkelig var lovlig overvåket. I noen få saker har Kontrollutvalget kommet med mild kritikk, men aldri på eget initiativ eller bare på grunnlag av en klage. Først når en sak er presentert av media og/eller blitt sak i Stortinget er utvalget kommet etter. Ellers har det alltid vært «ingen kritikk».