Vedlegg 14

Brev fra fhv stortingsrepresentant Osmund Faremo
til etterretningssjef Alf Roar Berg