25.18.26 Formålet

Dette kan ikke Stortinget finne seg i lenger. Sporene etter Regjeringen og derved statsministeren er tydelige å se tvers gjennom hele denne tildekkingssaken. Så systematiske og mangfoldige tildekningstiltak må statsministeren ikke bare ha kjent til, men aktivt støttet. Og hva med formålet?

Er det mulig at det bare er av hensyn til Mossad og israelske interesser? Da har sannelig forholdet kommet langt. Men sannheten er nok verre enn det. Tildekkingen har åpenbart sammenheng med å beskytte norske interesser. Ikke Rikets sikkerhet. Ikke almene interesser, men Aps interesser: Interessene til de som medvirket på Lillehammer og de som har tildekket tidligere, ikke minst de som forandret historien og siden 1989 benektet kunnskap om hovedpersonene som fantes under etterforskningen, og benektet eksistensen av et grunnlag for utlevering når det faktisk har funnet sted etterlysning tidligere.

I kap. 25.19 skal vi se nærmere på den opprinnelige medvirkningen.