25.18.15 Tildekking XII – Syse-saken

Sent på vårparten 1990 hadde Leseselskapets forlagssjef Ragnar Aamodt innkalt til et møte med Setsaas og Vegard Bye om bl.a. Harari-saken. Setsaas og Aamodt hadde lenge internt diskutert om dette skulle inn i en planlagt bok. Vi er senere blitt temmelig overbevist om at dette møtet var avlyttet.

Det var nå en rekke forhold som var på vei opp i dagslyset. Noen av disse var den ulovlige overvåkingen i vår sak, arbeidet med avdekking av tildekkingen vedr. norsk medvirkning i Lillehammer-saken, herunder Hararis identitet, og endelig Mossad/asylsøkersaken som enkelte allerede var på sporet etter. Hver for seg var disse sakene meget brennbare og farlige for Ap og «den fjerde tjeneste».

To måneder etter møtet om boken, og en måned etter spørsmålet i Stortinget, i juli 1990, ble det plutselig iverksatt en kraftig diskrediteringsaksjon rettet mot statsminister Jan P. Syse (H) personlig (se kap 25.1). Vi er nokså overbevist om at den hadde som hensikt å få avskaffet Syse-regjeringen, bl.a. for å hindre at alle disse sider av Lillehammer-saken skulle komme frem.