25.1.9 Også kjent fra andre land

Vi har vist at Syse bare er den siste i en lang serie av diskrediterte topp-politikere i Norge. Vi har vist at det pussig nok bare er «renegatene» Ronald Bye og Tove Heggen Larsen med Ap-tilknytning som er på denne listen, selv om det kunne vært minst like gode grunner for å gå løs på f.eks. Ap-dronningen selv. Vi har vist at det i Syse-saken må ha eksistert en operasjonsledelse, der etterretning, juridisk/regnskapsmessig kompetanse, psykologisk kompetanse og virkemidler for å plante saker i norske redaksjoner sitter samlet. Vi har vist at denne operasjonsledelse har skaffet seg en helt annen kontroll over pressen enn i 60- og 70-årene, og at denne også har skaffet Gro Harlem Brundtland en «teflon-drakt» som alt preller av på. Intet galt skal komme i pressen om Gro!!

For det tilfelle at noen på dette stadium av lesingen fortsatt skulle tvile på at hemmelige tjenester er i stand til å blande seg inn på statsministernivå etc., skal vi nå rette blikket mot utlandet: