25.1.10 Hvordan siste spikeren skulle settes i kisten

Midt under Syse-saken fant følgende sted:
En journalist som jobbet for tjenestene innkalte en småkriminell mann til et møte på sitt kontor. Mannen hadde ved flere anledninger tidligere jobbet som provokatør for tjenestene (og for journalisten).
Journalisten dikterte et brev som provokatøren skrev ned og som han deretter egenhendig undertegnet for selv å sende det tilbake til samme avis og samme journalist.
Innholdet gikk i korthet ut på at provokatøren tidligere skulle ha jobbet svart for statsminister Jan P. Syse og at han ønsket å fortelle om det til vedkommende journalist for å få det på trykk i avisen.
Den siste spikeren skulle settes i kisten for Syse som statsminister og den ikke-sosialistiske koalisjonen.
Av årsaker som vi ikke kommer inn på her (men det var hverken tjenestene, vedkommende avis eller journalisten som stoppet det), ble brevet aldri sendt. Det ble likevel gjort helt klart til å postlegges.
Denne saken skulle i et nøtteskall vise hvordan Ap/tjenestene arbeider i Norge for å sikre seg makten og bli sittende ved makten.