23.10.4 Arne Hein

Vi vet ikke om det er fordi han har lest om Claussen i avisene, men vi har notert oss at den pensjonerte overvåkingsbetjent Arne Hein vil brenne sitt omfattende historiske om forholdene langs den norsk-russiske grensen fra 1954 til slutten av 80-årene av frykt for at det skal ende i andres hender1. Han har også avgitt taushetsløfter som han vil stå fast ved personlig. Professor Randi Rønning Balvik ved Statsarkivet i Tromsø er forskrekket og ber om å få materialet dit, og også ordfører Alfon Jerijærvi i Sør-Varanger kommune ber om bevaring. Styremedlem i Sør- Varanger historielag Tor Aarnes kaller det «kulturmord» å brenne.

Vi har aldri ment at et krav om gransking skulle medføre denne slags resultater. Vi har krevet etterforskning av ulovligheter uansett hvem som har begått dem og sagt vi mistenker et nettverk rundt Ap, tjenestene og endel andre som vi har kalt «den fjerde tjeneste». Vi tror ikke det er mye å finne om aktuelle ulovligheter i Claussens hukommelse og Heins arkiver. Det fremgår ikke om Lund-kommisjonen har bestilt billetter til Kirkenes, men det skulle sannelig ikke forbause oss. Send et brev til Hein isteden, og si at han trygt kan la professor Balvik i Tromsø få arkivene til seg!

1 Dagbladet 3. juni 1993.