20.13.4 Overfallsforsøk

Vi har tidligere vært innom overfallsforsøket mot Setsaas:

Vi minner om at Setsaas skulle til å kjøre inn i garasjen da det dukket opp en person som på meget gebrokkent norsk oppfordret Setsaas til å stige ut av bilen. Da han var i ferd med å gjøre det. oppdaget han en større gjeng sto bak et garasjehjørne klar til å storme frem. Han fant det da tryggest å smelle igjen bildøren og rygge ut i en fart. Episoden ble anmeldt, men etterforskerne slo seg til ro med at gruppen trengte hjelp til å skifte et punktert dekk. Lier ville ikke gå videre med saken. Ved fornyet henvendelse der denne saken ble satt inn i sin sammenheng nektet pånytt både Dahl og Riksadvokaten å etterforske.

Vi avslører nå for første gang at vi har bilde av denne gruppens sannsynlige «føringsoffiser», en person som åpenbart var i kontakt med gruppen umiddelbart etter overfallsforsøket. Vi har vist bildet til personer med god kjennskap til spritmiljøet, og fått sikker identifikasjon av mannen som tilhørende nettopp et firma/miljø som har vært under etterforskning for spritsmugling, dvs. det samme miljø som 47-åringen og «RP» Pettersen. Våre kilder antyder også at etterforskningen mot disse miljøene ikke synes å bli prioritert svært høyt. Det er endog brukt et uttrykk som «untouchable».

Hvis Lier, Dahl eller Riksadvokaten hadde brydd seg med å innkalle Setsaas til å avgi forklaring om episoden ville de selv lett kunnet finne mannen og oppklart saken.