Vedlegg 1

Rapport fra Sikkerhetskonsulentene AS om undersøkelser i
telefonanlegget i Norsk Oljerevy, Drammensvn. 10