Jord per innbygger

Hvor mye dyrkbar mark er det i Norge? La oss ta en titt på tallene fra SSB. Det store bildet gir at det er 17 innbyggere pr km2 land (ikke innsjøer) eller 60 mål til hver. Med 2,5 millioner boliger bor det altså i gjennomsnitt 2 personer i hver bolig.

 

Deler vi all alrealbruken i Norge (i følge SSB) på en husstand med to personer blir det:
– 800m2 hus og hytte med hager og p-plasser (1308m2)
– 0,25 mål butikker og offentlige bygg (565m2)
– 1 mål veier (1720m2)
– 4,5 mål åker (8948m2)
– 50 mål skog
… resten er fjell og vidder

 

Om vi nå utelater offentlige bygg, butikker og veier så blir det igjen omtrent 5 mål dyrkbar jord og 50 mål skog til hver husstand.

Som vi ser av artiklen om Mat og globale hektarer er det mulig å dyrke mat til en husstand med 2 personer på 5 mål. Samtidig med at mye av vår daglige mat ikke dyrkes i Norge. Det er altså jord nok til alle som ønsker det, hvis vi fordeler det riktig.