Grenden


Selvstyrte Nabolag

Med 5-7 eiendommer i hvert nabolag blir det mellom 10-20 mennesker.
En eiendom har to grenser til nabo/vei og en til den omkransende allmenning. Et midtpunkt avgrenser virkefelt og ansvar fra den resterende grend. Deling av våtrom, vaskemaskine og bastu kan forenkle etableringen og den økonomiske terskel senkes. Det er mulig å dele/låne hverdagslige ting som bil og verktøy.

 

Grenden

Slik kan en grend se ut. Lett tilgjengelig fra veien holder forskjellige virksomheter til. Det fins plass å slå opp et telt, overnatte i bobil eller låne en hytte. Det åpner også for sommerstevner og leire.

Bakenfor det er det et felt med nabolag på mindre tomter. Det gir mulighet for å bo i grenden uforpliktende; alt fra en overnatting til fast leiemål.

Innerst ligger nabolagene under den nye odel. Det er småbruk på 10-20 mål alt etter jordens beskaffenhet.

Grenden byr på muligheter til å leie/låne/bytte/dele ting man ikke trenger hver dag som vedkløver og varebil.