EUs hymnes opprindelse


EUs hymne

EUs hymne er som bekjent Ode an die Freude, sluttkoret fra Ludwig van Bethoven sin 9. symfoni fra 1823. Den ble valgt av Europarådet i 1972.

An die Freude var imidlertid et dikt av Friedrich Schiller, skre­vet allerede 1785. Særlig et uttrykk begeistret Europarådet: At alle mennesker skal bli brødre! Hymnen er et uttrykk for de euro­pe­iske verdier: Frihet, fred og solidaritet!

Men for ikke å ergre noen med et bestemt ordvalg eller språkdrakt valgte man den universelle musikkens språk, en instrumentalutgave.

Utgangspunktet for dette valget var igjen Grev Kalergi. Allerede i 1952 hadde han foreslått de 12 stjerner som EUs logo. Så i 1955 foreslo han An die Freude for Informasjonsdirektør Levy.

Levy svarer i ovenstående brev,  at han finner ideen god.

Kjøp boken!