2 Et grellt lys

Konduktøren røsker deg utålmodig: «Billetter!»
Et grelt lys skjærer gjennom vinduet
og forkynner en ny dag!
Tankene beveger seg som i kald tjære..
billetter nei..
tomme lommer,
kastet av på neste stasjon!
Ingen anelse hvor eller hvorfor.
Bare fremmede mennesker,
som haster av sted.
Som på en fremmet planet.

Et sted
En anelse
Et ansikt lyser opp
og forsvinner
i dagens virvel.
Jeg langer ut for å gripe
og merker tåken slippe
mellom fingrene mine.
Hva har skjedd?
Hvorfor meg?

Diktet stammer fra boken:
«Vi Guder, eller hvordan du blir konge og fortsetter å være det!»

Kjøp boken!