Et forsøk på ny historieskriving

History-Fiction_or_Science

Newton viet mye av sitt liv på KRONOLOGIEN; en fysisk disiplin etter hans mening! Er moderne historieforståelse fupp og svindel?

Historien som vi kjenner den om antikkens og middelalderens verden har vist seg å inneholde grove feil.
Mange fremragende forskere opp gjennom tidene har forstått dette og bekymret seg om det. Men det har vist seg å være en vanskelig oppgave å bygge en ny, helhetlig kronologi.

Siden 1975 har en gruppe matematikere, hovedsakelig fra Moskva Statsuniversitet, jobbet med denne oppgaven. Det har frembrakt interessante resultater, som har blitt publisert både i bokform og i vitenskapelig tidsskrifter. Vi understreker at dette nye konseptet for kronologi hovedsakelig er basert på analyser av historiske kilder med moderne matematiske og statistiske metoder; og enorme databeregninger.

Oppgaven med kronologi er å bringe hendelser i riktig rekkefølge på tidsskalaen basert på tilgjengelig informasjon. Denne oppgaven er som skapt for moderne matematisk statistikk og informasjonsteori. Metodene til de humanistiske fakulteter, hvor historie hører hjemme, er ikke istand til å løse kronologiske problemer. New kronologi presenterer en annen oppfatning av antikken. Ordet «antikken» forbinnes nå med XV-XVII århundre e.Kr. altså med det som hente for 300-400 år siden. Uttrykket «høyantikken» gjelder XIII-XIV århundre e.Kr. og «tidlig antikk» er allerede XI-XII århundre f.Kr. Går vi tilbake til før år 1000 kommer vi inn i et tomrom når det gjelder skriftlige dokumenter. (Dette er beskrevet i boka Rekonstruksjon).
Våre analyser av kronologi og historie har åpenbart frapperende fakta. Basert på de av oss anvendte matematiske metoder det ble bevist at kronologien til Scaliger, og dermed også hans forståelse av «antikken» og middelalderen, er helt feil. Videre viste det seg at vår historie helt fram til slutten av det XVI århundre bevisst har blitt forfalsket.

A. T. Fomenko, G. V. Nosovskiy

 

img_20161129_163638Desember-udgaven 2016 av det ansete magasin «Forskerforum» brakte en sidebemerkning om den engelske matematikeren, fysikeren, astrologen og teologen sir Isaac Newton 1642-1726.

Her gjør de oppmerksom på at han har blitt tolket forskelligt igjennom tidene, men at dette nå er i ferd med å snu: «Newtons omfattende arbeid innenfor alkymi og bibelsk kronologi er blitt oversett av historikarar inntil nyleg.»

Historikere har altså blitt nysgjerrige på Newtons kronologiske verk; ikke dårlig. For det inneholder skarp kritikk av tidslinjen, skrevet av katolske munker og jesuitter – som altså befester en historieforståelse med Pavekirken i sentrum.

Den fornyede interesse i Newtons kritikk av moderne historieforståelse; er den et resultat av arbeidet til Fomenko og hans forskergruppe i Moskva eller er det en trend i tiden?

 

Den første bok i Fomenkos serie «History – fiction or science?» kan du hente en kopi av her. Det er en pdf-fil på 84mB:

Les mere på Fomenkos hjemmeside