Er mobilstråling farlig?

Observasjonsveiledning

Ser du forskjell på de to bilder over? Det er samme tre, tatt på samme tid av året med to års forskjell. I umiddelbar nærhet står en mobilmast. Gjett hvilken side den stråler fra? Riktig gjettet: Venstre!

Einar Flydal er en av de fremste varslere i Norge på mobilstrålingsfeltet. Hans hjemmeside oppdateres ofte og her kan man finne alt fra harde fakta, beretninger fra folk og pågående forskningsarbeid.

Einar har hentet ekspertise fra Tyskland og stiller en veileder til rådighet for deg og meg. Ved hjelp av denne kan vi skjerpe øye og bli oppmerksom på skadene omkring oss. Veilederen er samtidig en realitetsorientering: Vi trenger ikke lenger krangle OM det blir skader; de er allerede her!

Her er innledningen:

Siden GSM-mobilnettet ble bygget opp på 1990-tallet har forskerne innvendt at virkningen på levende organismer og miljø av radiofrekvent stråling(RF-stråling) innen mikrobølgeområdet ikke er blitt tilstrekkelig undersøkt. Da man fastsatte eksponeringsgrenser for mobiltelefon-basestasjoner, ble virkninger på planter av RF-stråling ikke vurdert. I lys av den eksplosive spredningen av ulike trådløse kommunikasjons-teknologier til hele naturmiljøet og til nesten alle områder av livet, utgjør dette en risiko som vi ikke beskytter oss mot. Nettopp derfor bør de studier og den dokumentasjon som foreligger om hvordan RF-strålingpåvirker og ødelegger planter, få ekstra oppmerksomhet. De bærer bud om at det haster å få gjort videre grundige undersøkelser. Likevel har det etablerte vitenskapsmiljøet og de offentlige strålevernforvaltningene til dags dato ikke satt i gang noen forskning på dette området. Denne veiledningen i hvordan du kan gjøre observasjoner er laget for å oppmuntre til uavhengige observasjoner og dokumentasjon av trær og av eventuelle skader som de kan lide av fra eksponering for stråling fra mobilmaster. Veiledningen bygger på forskningsarbeidene og det grunnlaget som ble lagt av forskerne BERNATZKY, BALMORI, SCHORPP, HALLBERG, WALDMANN-SELSAM og andre. Ettersom det kan være lett å blande sammen virkningene av mobilmaster med de stadig mer synlige følgene av klimaendringer, er det viktig å videreføre disse forskernes arbeid, slik at det går an å vurdere virkningene av mobilmaster for seg. Dette er desto viktigere siden observasjonene som beskrives her, vil kreve ekstra innsats – særlig pågrunn av de store klimaendringene – for å sikre at dette forskningsfeltet får den anerkjennelsen det fortjener innen det etablerte forskningsmiljø. Denne oppfordringen til å foreta undersøkelser bygger på den rimelige antakelsen om at der er sammenheng mellom helsesymptomer hos mennesker og skader på trær på steder som er i siktlinje fra mobilmaster, noe som ble påpekt av EGER og WALDMANN-SELSAM.

Få en kopi av veiledningen her!