Er innvandrere parasitter?

Hvite europeeres misjon er ferdig
Eliten brukte europeerne til å knuse folkeslag etter folkeslag. Under kristendommens fane oversvømmet våre forfedre alle kontinenter og herjet og myrdet som gresshopper. Det var mulig fordi europeerne var grådige og eventyrlystne. Nå har vi europeere skapt velfungerende slavestater overalt. Derfor trengs ikke denne kraften lenger. Hvite europeere kan altså – som rase eller folkegruppe – spres for alle vinder eller vannes ut for ikke å forstyrre elitens videre planer.
Det er lett, for vi europeerne har ikke mettet vår grådighet. Gladelig går vi over lik for makt og gull. Salg av våpen gir mat på bordet i norske hjem. Men de kan ikke selges, hvis det ikke er krig et eller annet sted.

Når bombene våre smadrer hus og veier, butikker og sykehus, vann og kloakk i de tidligere kolonialstater, tvinges befolkningen på flukt. Som styrt av en egendynamikk tvinges de inn i imperiets hjerte: Til Roma, Paris London, Berlin; og til Oslo.

Et sykt (folke-)legeme tiltrekker seg parasitter.
For Norge er innvandrere parasitter. De kan føre til død eller til økt bevissthet og styrke.
For innvandrernes hjemland er vi parasitter, som lokker og forfører disse folkeslagene med kapitalismens grådige egoisme. Søtt i munnen, men bittert i magen.
Hvem er den skyldige og hvem er offeret? Grådigheten er den skyldige og enfoldigheten er offeret.

Er manglende integrasjonsvilje årsaken?
Spørsmålet om innvandrergruppers vilje og evne til å integrere seg fremstår av vertsfolkenes forsøk på å døyve sykdommen uten virkelig å ta tak ved nellens rot. Fortsetter vi integreringen, blir alle rotløse lønnslaver og gode forbrukere, som Kalergi beskrev det i sin visionære bok «Praktischer Idealismus» i 1925.
Men vi har fortsatt rett til og mulighet for å følge rådene, som har opprettholdt kultur og SAMfunn i tusener av år: Ære folk og familie, ikke stjele eller ta liv, ikke begjære naboens hustru …
interessant nok mye av det som står i det gamle testamentes 10 bud.

Artiklen er et utdrag av boken:
«Nasjonalstatens oppløsning – mellom EU og Islam»

Kjøp boken!

 

Bildet øverst: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parasites_Katrin_Alvarez.jpg