Elsk verden frisk!

Filosofien

Ho’oponopono er en gammel sjamanistisk metode fra Hawai for å løse konflikter i familier. Ho’oponopono betyr å gjøre helt igjen. – Ho’o betyr å gjøre eller oppløse – pono betyr rett eller i balanse – ponopono betyr fullkommen. Ho’oponopono kan altså forstås som veien til fullkommenhet. Om enn vi kan føle oss adskilt antar Ho’oponoponofilosofien at alt i verden er ett. Følgeriktig vil alt, som skjer i verden, være i samsvar med det, som skjer i en selv. Er det altså problemer i ens omverden kan de løses ved å skape harmoni i seg selv.

Beretningen til Joe Vitales

Journalisten Joe Vitales beretter om hvordan han kom i kontakt med metoden: I 2002 fortalte en venn meg om en terapeut fra Hawaii, som skulle ha kurert alle de psykisk syke og kriminelle pasientene på en sykehusavdeling. Og terapeuten møtte ikke pasientene engang. Han satt på kontoret sitt og studerte de innsattes journaler. Han grunnet over hvordan han hadde bidratt til pasientenes problemer. Etterhvert som han «forbedret» seg, gikk det også bedre for pasientene. Da jeg først hørte denne historien, regnet jeg det ikke for annet enn en god skrøne. Hvordan kan man helbrede en annen person ved å forbedre seg selv? Hvordan kan selv den dypeste selverkjennelse kunne helbrede kriminelle psykiske pasienter? Dette virket absurd og ulogisk for meg. Derfor lot jeg saken falle. Året etter støtte jeg igjen på historien. Jeg fikk høre at terapeuten hadde brukt Hawaii-sjamanistisk helbredelsesmetode, kjent som Ho’oponopono. Jeg hadde aldri hørt om det før, men denne gangen kunne jeg ikke gi slipp på historien. Hvis denne historien var sann, måtte jeg bare vite mer. Jeg hadde alltid tenkt at man er fullt og helt ansvarlig for det man selv gjør. Mer kunne jeg ikke gjøre, tenkte jeg. Jeg tror de fleste tar det på den måten. Vi er ansvarlige for hva vi gjør, og ikke for hva andre gjør. Men det skulle vise seg at det var mer å si om den saken.

Dr. Hew Len forteller om sitt arbeid

Det ble et skjebnemøte med terapeuten, Dr. Ihaleakala Hew Len, som helbredte de sinnssyke kriminelle. Av ham lærte jeg hva det virkelig vil si å ta ansvar på alle plan. Første gang vi møttes ba jeg ham fortelle den fullstendige historien om hans arbeid på Hawaii State Hospital. Det ville han gjerne. Avdelingen med de psykisk syke kriminelle var et farlig sted å oppholde seg. De ansvarlige psykologene skiftet nesten hver måned. Sykepleierne var ofte syke og holdt heller ikke lenge. Medarbeiderne gikk med ryggen mot veggen, fordi de fryktet å bli angrepet av pasientene. Det var hverken et hyggelig sted å bo, jobbe eller besøke. Dr. Len har aldri personlig mottatt noen av pasientene. Han satt på sitt kontor og studerte deres journaler. Og der jobbet han på seg selv, med det resultat at pasientene begynte å bli sunne. Etter noen måneder var det tydelig, at bruken av tvangstrøye sank. Likeså den bruken av beroligende medisiner. Pasienter, som en trodde ville forbli innesperret på livstid, ble utskrevet, en etter en. Og ikke bare det, fortsatte han, de ansatte begynte å trives på jobben. De sa ikke lenger opp etter en måned og sykefraværet falt. Etter hvert kunne vi nedbemanne og nå, ja nå er avdelingen lukket.

Hvem har ansvar for det som skjer i verden

Nå klarte jeg ikke å holde meg tilbake. Det var et spørsmål, jeg bare måtte få svar på: Hva var det du gjorde for å oppnå slike resultater? Jeg helbredet bare delen i meg, som skapte problemene, sa han. Jeg skjønte ingen ting. Dr. Len forklarte at det ikke er nok å ta ansvar for ens egne handlinger i livet. Alt, som skjer i mitt liv, er mitt ansvar. Hele verden er min skapelse i ordets sanne betydning. Øysann! Det var sterk Tobakk! Å være ansvarlig for det jeg sier og gjør er en ting. Å være ansvarlig for hva andre sier eller gjør i mitt liv, er noe helt annet.

Alt jeg ser, hører, smaker, berører eller på annen måte opplever blir altså mitt eget ansvar, fordi det skjer i mitt liv. Det betyr at terrorisme, presidenten, økonomien og alt jeg opplever eller misliker – er det min oppgave å helbrede. Alt eksisterer bare som en projeksjon innenifra. Problemer er ikke derute, de er mine problemer, inni meg. Og for å endre dem kommer jeg ikke utenom å forandre meg selv. Jeg vet: – det er vanskelig å forstå – verre å godta det – og enda mer å leve det. Å klandre hverandre er mye lettere enn å ta det fulle og hele ansvar på seg.

Hvordan virker det

Mens jeg pratet med Dr. Len, gikk det langsomt opp for meg at helbredelse etter hans mening – og i samsvar med Ho’oponopono – betyr å elske seg selv. Hvis du vil forbedre livet ditt, må du helbrede det. Hvis du vil helbrede noen, selv en psykisk syk kriminell, kan du bare gjøre det ved å helbrede deg selv. Jeg spurte Dr. Len, hvordan han helbredte seg selv. Nøyaktig hva gjorde han, mens han satt med journalene? Dr. Len forklarte: – Jeg oppsøkte de mørke sider i meg selv og ba om unnskyldning. – Jeg favnet dem med ubetinget kjærlighet; jeg elsker meg selv (deg). – Jeg takket for forvandlingen av de stygge sider i meg. – Jeg tilga de stygge sider i meg selv: Jeg tilgir det i meg (deg).

Det som nå var blitt frigjort og forvandlet i mitt eget indre overga jeg til høyere makter, frigjort fra min egen vilje og åpen for at et under kan skje!

Det gjentok jeg om og om igjen, svarte han. Kjærlighet til seg selv er tydeligvis veien å gå for å forbedre seg selv. Samtidig blir verden et bedre sted å være. Når du vil forbedre noe i livet ditt, da er det bare ett sted hvor dette kan skje: I deg.

Teksten er utdrag hentet her.

Toppbilde: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hala_lei.JPG