Det norske Kartellpartiet

Det norske Kartellpartiet

Forskjellige meninger i folket er representert ved partier. De er partier ved at de har forskjellige program. FrP kjemper for et Norge for nordmenn. Arbeiderpartiet kjemper arbeidernes sak og så videre.

Nordmenn har stemt nei til EU to ganger. Likevel er Norge de fakto med, bestemt av stortinget.

En regjering sitter i fire år. De fakto medlemsskap ble bestemt for 25 år siden. Det var to perioder med Ap. Så var det KrF, Sp og V. Dernest Ap. Så KrF, H og V. Ap, SV og Sp. Nå er det H og Frp. Gjennom disse 8 regjeringer, bestående av de 7 største partiene, valg på ekte demokratisk vis av et norsk-nei-til-EU-folk, har EØS blitt bygd ut til et så godt som fullverdig EU-medlemskap. Hvordan er det mulig? Virkeligheten er dyster: I de allerviktigste tingene virker ikke demokratiet, men det er noe annet som virker perfekt. Stortinget er for EU uansett hvem som velges inn!

Pål Steigan kaller det Det norske Kartellpartiet. Hans beskrivelse er så bra at noen setninger fra artikkelen er på sin plass:

Det finnes et folkelig raseri mot dette byråkratveldet, mot korrupsjonen og mot elitens helt åpenbare forakt for folket. Men det kommer til uttrykk som uartikulerte utbrudd i nettavisenes kommen­tar­felter, og brukes av eliten som bevis på hvor dumme og primitive folket er.

Det finnes ikke noe rom for egentlig opposisjon innen­for Kartellpartiet. Å bli Kartellpartiets ytre venstre er totalt uten mening. Det store spørsmålet er egentlig ikke høyre eller venstre, men innenfor eller utenfor. Framtidas opposisjon må bygges utenfor Kartellpartiet i kamp mot det systemet det står for. Da ville man være omtrent like radikal som Eidsvoldsmennene var i 1814.

Artiklen er et utdrag av boken:
«Nasjonalstatens oppløsning – mellom EU og Islam»

Kjøp boken!