CO2 eller varme, hva kommer først?

Er den globale oppvarming skapt av oss mennesker med den industrielle revolusjon? Er det i det hele tatt tale om en global oppvarming?

Naturvernforbunnet sier: «Vårt forbruk av olje, kull og gass endrer den skjøre balanse i naturen.»

og videre: «Under klimatoppmøtet i Cancun i 2010 satte verden et felles mål å stoppe temperaturstigningen så langt som mulig under 2° Celsius i forhold til førindustrielt nivå. Dette er begrunnet ut fra at de negative effektene øker betydelig rundt 2° C.»

På Wikipedia står det: » FNs klimapanel fastslår i sin fjerde hovedrapport fra 2007 at det er meget sannsynlig  at det meste av den observerte temperaturøkningen etter ca. 1950 skyldes økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren på grunn av menneskelig aktivitet som bruk av fossilt brensel og industriell avskoging.»

Alt dette er kjent stoff for de fleste. Det som kanskje er mindre kjent er, at de siste 400 000 år har CO2-innholdet haltet etter oppvarmingen etter hver istid (Bjerknes Klimasenter):

iskjerner-fra-8-istider

Ved å hente opp is fra dypene på Grønlandsisen og Sydpolen er det mulig å studere, hvordan temperaturen og CO2-innholdet endrer seg fra år til år. Snøen fra hvert eneste år ligger nemlig fint pakket i et tynne lag.

Som det fremgår av ovenstående graf er CO2-innholdet hver gang på vei nedover, når temperaturen tar en ny opptur etter en istid. Først mange hundre år etter at temperaturen har snudd følger CO2 nølende etter. Betyr det så at CO2 ikke er en drivhusgass? Neida. CO2 – likesom vann – er fortsatt en drivhusgass.

Det renommerte tidsskiftet NEW SCIENTIST forsøker å tone denne «feilen» ned. De går så langt som å kalle det en myte: At varmen kommer først beviser ingen verdens ting! New Scientist er for resten en av de viktigste kilder for Wikipedia og har i øvrigt en fyldig liste over slike myter!

Men hvis det ikke betyr noe hva som kommer først CO2 eller varmen, hva er det da som betyr noe? Det er selvfølgelig om det virkelig blir varmere eller kaldere. Vi er altså nødt til å se på noen grafer for temperaturutvikling gjennom tidene. Typisk blir vi så vist en graf som denne:

temperature1900-2004

Men hvor interessant er det da? Hva sier de siste 100 år om globale temperaturer? Lar vi den grafen følge bakover 1300 år, så ville den globale gjennomsnittemperatur være på 0, og det vet vi da med sikkerhet at den ikke var. Mye viktigere er det vel å vite, at vikingene dyrket korn på Grønnland for 1000 år siden, hvilket ikke er mulig for tiden. Det er fortsatt for kalt!

Neida, de dyrket ikke korn over hele Grønnland, det var bare noen små flekker helt mot sør. Det var altså bare snakk om kanskje 1 grad varmere enn vi har det nå. Og det er vel igrunnen ingenting!

Går vi derimot lenger tilbake, så var det ennå varmere på Grønnland. Da var det faktisk skog der, hvor nå isen ligger kilometer tykk. Her et klipp fra Illustrert Vitenskap:

urskog-pa-gronland

Nåja, men det er jo heller ingenting i forhold til jordens utvikling. Vi må nok lenger tilbake for å kunne bedømme, om jorda nå lider under unormal global oppvarming. Og se der, Aftenposten kan fortelle at det fantes tropisk urskog på Svalbard for 380 millioner år siden! Det må da ha vært betraktelig varmere der da!

urskog-pa-svalbard

Den gangen var det lange, lange tider med stabilt klima, men siden da har det bare blitt verre, sier Jørgen Peder Steffensen fra Niels Bohr Instituttet: «Det er skide koldt!» Han viser et bilde av de siste 70 millioner år:

greenhouseicehouse

hvor det er tydelig å se, at den siste million år – helt til høyre – er huttrende kalde. Grafene er basert på undersøkelser av muslinger på havets bund.

 
Det har aldri vært så lite CO2 i luften som nå!

Vi er altså inne i en periode med ustabilt og veldig kalt vær. Bare fordi det har tyrranisert oss i noen hundre millioner år, så trenger vi vel ikke suttre over, om det skulle bli deilig varmt her igjen?

Nå ser det ut til at det løsner. Seniorforsker og fysiker Stein Bergsmark har blitt den fremste representanten i Norge for dem som mener at klimavitenskapen forvrenges. Han tror selv på menneskeskapte klimaendringer, men mener de er i en helt annen liga enn det FNs klimapanel snakker om. Les mer her.

Bergsmark siterer professor Richard Lindzen:

Det er relativt stor enighet om at CO2 i seg selv ikke er noen betydelig driver, av to grunner: Det er svært lite CO2 i atmosfæren [ca 0,04 prosent – 400 ppm, jorun anm], det er bare en sporgass.

Så kanskje er CO2 ikke noe å bry seg om? Og kanskje ennda mindre økt temperatur! At mange mennesker vil måtte flytte, OM havene skulle stige – Steffensen mener jo, at vi er på vei inn i en ny istid, selv om de sisste 10000 år har avveket fra normalen – er det vel ikke mye  dramatikk i. Vi kan neppe med rette kreve, at Moder Jord skal tilgodese våre fikse ideer om containerhavne og kystbyer i betong?

Derimot kan det ligge en stor fare i ensidig fokus på co2. Det leder oppmerksomheten vekk fra kjemisk- (fra skipsmaling over pestisider til vaksiner), fysisk- (feks plastikk og nanopartikler) og elektromagnetisk- (mobil-, radar-, mikrochip-, tv-signaler) forurensning.

Faktisk lefler forskermiljøer og politikere med tanken om dyre og naturstridige måter å komprimere og lagre co2 på, og kanskje ennda verre, tukle med været direkte.

Oh, der hadde jeg nær glemt handel med CO2-kvoter. Heldigvis er det ikke mye fart i disse klimabørser.

At folk nå skrotter sine bensin- og dieselbiler og kjøper Tesla i stedet er neppe noe fremskritt. Drivstoffet er bare en del av energien i en bils livsløp. Når vi bare teller CO2, glemmer vi forurensningen, som skrotting og bygging av ny elektrisk bil forårsaker. Hva nytter det å kalle seg klimaneutral, når hver bidige ting, vi rører ved, er forbundet med en nermest uendelig rekke av giftige fysisk-kjemiske prosesser?

Tesla er innbegrepet av det moderne miljøhysteriet

Det er selve det teknokratiske prinsippet, som det er noe galt med. Forsøk på å nedbringe CO2 er i beste fall et lite skritt på veien, i verste fall et livsfarlig blindspor.