Earth charter


«Vi befinner oss på et kritisk tidspunkt i jordens historie, en tid da menneskeheten må velge sin fremtid.Samtidig med at verden blir mer og mer sammenvevet og skjør, er fremtiden både løfterik og farefull. For å komme videre må vi erkjenne, at opp i det storslåtte mangfold av kulturer Og livsformer er vi en menneskehet et globalt samfunn med en felles skjebne. Vi må gå sammen for å skape et bærekraftig globalt samfunn basert på respekt for naturen, universelle menneskerettigheter, økonomisk rettferdighet og en fredskultur. For å oppnå dette er det viktig at vi, jordens folk, uttaler vårt ansvar for hverandre, for det større livets samfunn og for fremtiden generasjoner.»

Disse høytidelige ord stammer fra UNESCO. Hvem kan ikke si ja til dem? Men Unesco stopper ikke med de fine ord. Det er utarbeidet en utførlig smørbrødliste med 16 punkter, som skal hjelpe oss med å virkeliggjøre budskapet. Det er som bekjent alltid flere veier til målet, også i dette tilfelle. Her ser du en lokal utgave av Earthcharteret:

I. RESPEKT OG OMSORG FOR MENNESKEHETEN

1. Ta vare på moder jord og hennes rike liv
2. Ta vare på hverandre gjennom forståelse, innlevelse og kjærlighet
3. Bygge ned toppstyrte samfunn til fordel for ekte folkestyre,
hvor mennesker bestemmer over eget liv, rettferdig, bærekraftig og fredelig
4. Ta ansvar for jordens rikdommer og skjønnhet

II ØKOLOGISK INTEGRITET

5. Integrere mennesket i jordas økosystemer og styrke dens livskrefter
6. Forhindre skade på miljøet med føre-var-prinsippet
7. Bare skape det som trengs for trivsel, sunnhet og videreutvikling av mennesket som åndsvesen
8. Alt skapt skal kunne gjenbrukes (fra vugge til grav)

III SOSIAL OG ØKONOMISK RETTFERDIGHET

9. Utrydde fattigdom ved å skape rikdom i livskvalitet og med økonomiske systemer uten monopol og inflasjon
10. Sørge for at økonomiske aktiviteter og institusjoner på alle plan fremmer menneskelig
utvikling, hvor hver tar ansvar for sine beslutninger uten å belaste andre
11. Sikre likestilling og rettferdighet mellom kjønnene som en forutsetning for bærekraftig utvikling
og sikre almen tilgang til kunnskap, sunnhet og livets nødvendigheter
12. Skape rammene for et sunt og sosialt miljø. som støtter menneskelig
verdighet og velvære

IV DEMOKRATI OG FRED
13. Skape styreformer preget av åpenhet og rettferd, hvor ansvar og plikt går hånd i hånd
14. Gjøre kunnskap, verdier og ferdigheter som er nødvendige for å skape et bærekraftig og ansvarlig liv til del av almen utdanning
15. Behandle alle levende vesener med respekt og omtanke
16. Skape et fredelig samfunn