Åndsarven etter Rudolf Steiner fritt tilgjengelig

Rudolf Steiner var en østerriksk filosof, Goetheforsker, pedagog, kunstner, dramatiker, sosial tenker, anarkistisk orientert individualist og esoteriker. Steiner etablerte seg først som Goetheforsker og filosof. Ved begynnelsen av det 20. århundre grunnla han en ny spirituell bevegelse, antroposofi, som er en esoterisk filosofi med røtter i teosofi og tysk idealisme og goetheanisme.

Rudolf Steiner ble født 27. februar 1861 i Murakirály i den ungarske delen av Østerrike-Ungarn, nå Kraljevec i Kroatia, og døde 30. mars 1925 i Dornach nær Basel i Sveits.

Som foredragsholder og forfatter var Rudolf Steiner meget produktiv. Han holdt nærmere 6000 foredrag i løpet av sitt liv. De fleste ble holdt i Tyskland og Sveits, men mange også i en rekke andre europeiske land. Steiner var på åtte foredragsbesøk i Norge fra 1908 til 1923.
Hans samlede verker er utgitt på tysk i Rudolf Steiner Gesamtausgabe som foreligger i 354 bind. Hans skrevne bøker utgjør 45 bind, mens de øvrige bygger på foredragsreferater.

På norsk finnes det mange oversettelser av Steiners verker. De er utgitt på Antropos Forlag og Vidarforlaget. Les mer på nettsidene til Norsk Antroposofisk Selskap.

Disse mange hyllemeter med bøker er nå tilgjengelig på tysk gjennom initiativet: Freie Verwaltung des Nachlasses von Rudolf Steiner

Her kan en lese nær sakt alt som er trykt av Rudolf Steiners skrifter og taler. En kan søke i de tusener av foredrag etter ord eller fraser.

En kan til og med hente en kopi av en pakke med alle disse tekster i en jafs og ha den tilgjengelig på pc.

Faktisk er pakken ikke større enn at den saktens får plass på Smarttelefonen. Så har du med deg Gesamtausgabe og kan lese på trikken eller en benk i parken!

 

 

 

Bilde:

http://www.rudolfsteinerweb.com/galleries/Steiner_Portraits/slides/Portraits%20of%20Rudolf%20Steiner%200013.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Andromeda_galaxy.jpg