6. AVLYTTING OG ROMAVLYTTING VIA TELEFON

Vi har til nå fortalt om avlytting i Drammensveien 10 og på Lindebergåsen. I Drammensveien 10 fant man redusert ringestrøm, en indikasjon på ordinær avlytting, og dessuten fysiske koblinger i telefonsentralen, et bevis på direkte lokal avlytting. På Lindebergåsen fant man sterke indikasjoner på avlytting gjennom gulv, tak eller vegg med traktmikrofon, og installering av mikrofon pluss sender tilknyttet strømnettet. Det ble også konstatert ved direkte innkobling på telefonlinjen at det foregikk romavlytting via telefon.

Telefonavlytting kan i Norge finne sted med rettslig kjennelse. Det krever at det ordinære politi eller POT kan overbevise dommeren om at man har skjellig grunn til mistanke om spionasje, terrorisme eller narkotikatrafikk. Ingen andre har lov til å avlytte, og ingen andre formål gir slik rett.