5.7.4 Germa Lionel

Det er senere kjent at Mossad har gjort utstrakt bruk av norske skip til spionasje bl.a. i arabiske havner. I 1984 ble det norske skipet Germa Lionel arrestert i Tripoli i Libya og holdt i arrest i lange tider. På bakgrunn av at dette idag er almenkunnskap må det være berettiget å spørre om dette var på bakgrunn av et samarbeid mellom norsk E-tjeneste og Mossad. I lys av hva man idag vet om kanonbåt-affæren (se kap. 5.6) og Aker-gruppens deltakelse i denne, og bl.a. rederiet Fred Olsens deltakelse i den offensive etterretningstjenesten er det også på dette punkt all grunn til å se på sammenblandingen mellom E-staben og Mossad.