5.12 Utlendinger i Mossads tjeneste

Vi har ifbm vår egen sak registrert at flere utenlandske statsborgere brukes i Mossads tjeneste i operasjoner rettet mot norske statsborgere bosatt i Norge, herunder operasjoner der såvel Trond Johansen som Iver Frigaard har vært involvert.