5.10 Mossad-saker i andre land

Svært mange vestlige land har hatt (og har) sine egne Mossad-saker som har vært taklet på noe forskjellige måter: