25.26.6 Spilhaug skal evakuere Kongehuset!

Fra flere sikre kilder1 har vi fått den meget oppsiktsvekkende opplysning av deler av Spilhaug-apparatet, som av Sjue og Siljeholt forsøkes fremstilt som en «privat gruppe», nærmest en utdøende overlevning fra krigens dager (se kap. 24.4), i henhold til forsvarssjefens, E-sjefens og Stay Behind-sjefens planlegging som en del av Blue Mix i Stay Behind skal stå for evakuering av Kongehuset!

Vi er på H M. Kongens vegne helt forskrekket over å oppdage at Aps Spilhaug-apparat – det norske IB! – som i flere tiår har drevet ren kriminell virksomhet på vegne av et politisk parti har vært og er ansvarlig for å bringe Kongehuset i sikkerhet ved okkupasjon. Dette er et apparat som har hatt til oppgave med alle midler å sørge for Ap-statens fortsatte makt, og som i samarbeid med sitt «alter ego» Stay Behind har bedrevet infiltrasjon i og politisk overvåking av alle politiske motstandere og det helt til denne dag. Dette er nok Jens Chr Hauges verk – se kap. 25.27!

Evakueringen av Kongehuset skulle si litt om Sjue, Jacobsen, Siljeholt, Trond og Gro samt TV-2’s (Gerhard Helskogs) gigantiske desinformasjonskampanje (se kap. 24.4) i sine forsøk på å fremstille major Helge O. Spilhaugs virksomhet som noe privat og som Ap nå prøver å få Lund-kommisjonen til å gi POT skylden for.

Bare tanken på Spilhaug-apparatet som en «utdøende privat gruppe» med ansvaret for å evakuere Kongehuset er en ren og skjær umulighet. Vi gleder oss til Rolf Wesenlunds parodi, stående på slottstrappen i caps og overall, med kjøreliste i hånden og blyant i øret: «Er detta Drammensveien 1? Vi sku’ evvakuere ei konge, og det må skje på flekken! Si fra hvis dere må ha kvittering!»

Privat gruppe bare kan det ikke være. Men det er ikke mye bedre at det er en militær avdeling med til dels kriminelle arbeidsoppgaver!

Dette skulle være grunn god nok til at det norske IB-apparatet ikke kan begraves på denne måten – som en «privat gruppe». Vi forutsetter i det minste at general Hovland i Lund-kommisjonen vet hvem som er hans oppdragsgiver – Stortinget –, at Spilhaug-saken blir den IB-skandalen den skal være, og at Stay Behinds totale politiske og kriminelle virksomhet legges frem for Stortinget – det er Lund-kommisjonens oppdrag! Hvis ikke har vi adskillig å berette om Spilhaug-apparatet – IB/Norge.

Skal dette oppdraget løses slik at man kommer til bunns, trengs det ny regjering og ny gransking av hele det norske IB-komplekset, og en gransking av selve Lund-kommisjonens virksomhet og omgivelser. Stortinget må få satt en endelig stopper for at Aps «fjerde tjeneste» retter sin virksomhet mot Stortinget!

1 Navngis ikke her.