25.26.5.5 Ringvold og Mathiesen i 1996

Det fremgår av oversikten foran at Hans Ringvold er av høyeste grad (XI) og en av topplederne blant frimurerne i Oslo.

Asbjørn Mathiesen, Ringvolds avlyttingsleverandør fra Ruseløkka, er idag også en sentral frimurer på ledelses-nivå i Oslo. Han har graden X* («Høyt Opplyste og Betroede Brødre av Kapitelprefektgraden»), den nest høyeste, og er også en av topplederne blant frimurerne i Oslo.

Asbjørn Mathiesen er medlem av i «Stamhusets Bygningskomité», som åpenbart er direkte ansvarlig for driften av bygningen i Nedre Slottsgate. Denne komitéen har seks medlemmer. Blant disse er også Øystein Krokaas, trolig sønn eller nevø av Sverre Krokaas, en annen frimurer av toppgraden XI og den første POT-liasonen til Spilhaug og Stay Behind. Øystein Krokaas sitter også i selve Finansdirektoriet hvorunder bygningskomitéen sorterer.

Disse er således ansvarlig både formelt og praktisk for tekniske funksjoner i Frimurerlosjens store bygg i Nedre Vollgate i Oslo, et lite steinkast fra såvel Stortingets hovedbygning som tilbygget med inngang fra Akersgata.

Radarparet fra avlyttingen av bl.a. Stortinget fra Ruseløkka, Ringvold/Mathiesen, har således med forsterkninger rykket helt frem til den nærmest mulige forskansning mot Stortinget! (Dette har Finn Sjue, som «avslørte» Asbjørn Mathiesen, aldri «avslørt». Men han får det nok travelt hvis det lekker ut det minste om at vi har gjort det, og vi er under undervåking hele tiden.)

Dette betyr at de tidligere avlyttere fra Ruseløkka – begge fortsatt E-folk og Stay Behind-folk – idag råder over noen tusen kvadratmeter med tekniske anlegg vegg i vegg med Stortingets egne underjordiske anlegg; at de ligger på samme strømnett og vegg i vegg med telefonnettet som Stortingets og at de er nær nok til å oppfange signaler også fra forholdsvis enkelt avlyttingsutstyr (bugs), til å avlytte vibrasjoner i vindusrutene etc, bl.a. i Stortingsrestauranten og Stortingspresidentens kontor (og selvsagt stortingssalen, for de få gangene det er hemmelige stortingsmøter). Det betyr også at det er mulig for dem å kommunisere løpende og uten å vekke oppmerksomhet med eventuelle agenter som måtte være plassert blant Stortingets egne ansatte. Han kan også holde oversikt over alle som passerer inn og ut via hovedinngangen på Løvebakken og vareleveranseinngangen mot Athenæum.

Vi vet selvsagt ikke om de gjør alt dette, men hvis «den fjerdes» deler av E-tjenesten/Lindus/Stay Behind er interessert i å overvåke Stortinget (det vet vi) og hvis en E-mann alltid forblir en E-mann (det vet vi) er det vanskelig å tenke seg noen bedre menn og noe bedre sted!

Disse forhold må så vurderes i sammenheng med at Stortinget også har hatt en og har nok en sikkerhetssjef som begge er frimurere på høyt nivå og med den bakgrunn som ellers fremgår foran.

Vi skal ikke beskylde noen for noe som helst. Men i lys av det persongalleri fra E-tjenesten og tilliggende miljøer vi finner innenfor Frimurerlosjen, den meget påfallende posisjonering av Ringvold, Mathiesen og Øystein Krokaas med direkte fysisk kontroll over Stortingets nærmeste og strengt hemmelige nabogård, med Hauge, Ingebrigtsen og Siljeholt som støttespillere, den like påfallende bakgrunn for Stortingets sikkerhetssjefer, og det man ellers vet idag om uoppklart avlytting og gjentatt tildekking, tror vi flertallet i Stortinget idag vil være meget interessert i disse opplysningene!