25.26.5.4 Hvor ble avlyttingssentralen flyttet?

Det heter i «Vi som styrer Norge»1:

«… erfarent etterretningspersonell har noe å fortelle …:

Etterretningsstaben avviklet aldri sin sentrale avlyttingsenhet – den ble bare omorganisert. Enheten som lå i bunkeren under Ruseløkka skole i Oslo, ble i slutten av 70-årene omorganisert og erstattet av en ny og mer avansert enhet. Vi har sterke indikatorer på at den finnes i et nytt anlegg, sier de.

Og de får støtte fra erfarne operatører og ingeniører i Televerket og i Forsvarets tele- og datatjeneste …

Som en kilde sier det: – Avlyttingsenheten er fortsatt operativ, men sted og metoder har skiftet.»

Forfatterne er mest inne på at det nye avlyttingsanlegget er plassert i det såkalte Krigshovedkvarter B, dvs. Regjeringens og den militære ledelses sterkt beskyttede hovedkvarter i krigstid inntil begynnelsen av 80-årene, ifølge forfatterne beliggende en halvtimes kjøretur fra Oslo, inne i fjell. Etter det har man fått Krigshovedkvarter A, et ifølge forfatterne nytt og meget bedre anlegg inne i Oslo. Kildene kan imidlertid ikke slå fast at dette virkelig er den nye lokaliseringen for E-tjenestens avlytting. Vi forstår at det kan være naturlig å anta dette, fordi tidspunktet kan stemme med den endelige avviklingen av Ruseløkka.

Vi utelukker heller ikke at det kan pågå avlytting fra Krigshovedkvarter B idag, men vi synes det må være et svært lite praktisk sted for Trond, og usannsynlig at han ville nøye seg med det. Vi er imidlertid kommet på sporet av noe som meget vel kan peke i retning av en helt annen, og meget mer sentral, lokalisering:

1 Viggo Johansen, Pål T Jørgensen og Finn Sjue: «Vi som styrer Norge». Aventura 1992, s. 240 f.