25.26.5.1.8 Politiavdelingssjef Leif A. Lier – Frimurer av grad VI i Oscar-losjen, Oslo

Det er vel overflødig her å minne mer om Leif A. Liers (f. 1. juli 1939) rolle i tildekkingen av vår sak, hans nære forhold til Iver Frigaard i POT og hans fortid som den fremste etterforsker i Lillehammer-saken. For et sammendrag viser vi til kap. 18.6.

Frimurere skal jo først og fremst stille opp for hverandre. Vi noterer oss at Leif A. Lier utvilsomt stilte opp for både Hauges og Siljeholts fortid i E-tjenesten/Stay Behind/Spilhaug, da vi anmeldte kriminalitet vi idag er overbevist om nettopp ble utført av E-tjenesten/Stay Behind/Spilhaug, ved å iverksette en av de første dekkaksjonene mot våre opplysninger, som også hadde sterk tilknytning til Lillehammer-saken som alle tre hadde sentrale roller i.

Lier var ikke oppført som frimurer i matrikkelen for 1981-82. I 1994-95 er han med i Kolbein-losjen i Oslo og i St. Andreas-losjen «Oscar», som er losjen for de lovende Oslo-frimurere midt i hierarkiet.