25.26.5.1.4 General Sven Aage Hauge – Frimurer av grad X i Landslosjen

Vi minner om (se kap. 8.10) at Sven Aage Hauge, f. 29. desember 1923 (gift med Kari Sønstebye), var blant de som i 1969-75 fikk viktige opprykk som ledd i Aps anstrengelser for å gjenvinne kontrollen over E-tjenesten etter Borten-regjeringens omgrupperinger. Han var i 1969 det man i forsvarskretser kaller «forbigått oberstløytnant» hvilket normalt innebærer at alt avansement er stoppet. Men etter å ha vært sendt på Forsvarets Høyskole ble Hauge utnevnt til oberst og beordret til E-staben som seksjonssjef, der han fikk Trond Johansen som (formelt) nestkommanderende.

Under Lillehammer-saken 1973 (kap. 25.19) var Hauge således seksjonssjef i E-staben og således en av de ansvarlige for planlegging og gjennomføring av evakueringsøvelsen i juli 1973 og all annen sannsynlig medvirkning fra E-stabens side, herunder også for Israel Krupps virksomhet som sentralt medlem av Stay Behind. Senere hevdet han med alle sine posisjoner at han aldri hadde visst mer om Lillehammer-saken enn han hadde lest i avisene! – til tross for at E-tjenesten burde kastet seg over alle sporene til mulige medvirkende personer bosatt i Norge, siden de Lillehammer-dømte også var dømt for spionasje i Norge. (Kjetil Stormark i Arbeiderbladet ser ut til å ha bedre kontakter med Mossad idag enn Hauge oppnådde under sine mer enn 20 års arbeide for E-staben.)

I 1975 ble Hauge beordret som sjef for E-staben. I perioden 1975-77 med oberst Hauge som sjef (under regjeringen Nordli), ble E-staben delt opp i fire seksjoner. Dette var delvis for å øke avansementsmulighetene i E-staben, men også for å gi Trond Johansen sitt eget kongerike – og det helt for ham alene! Oblt Trond Johansen ble fra 1977 utnevnt til sjef for seksjon D. Kort tid etter fikk han stillingen omgjort til sivil stilling og fikk tittelen seksjonssjef. Han kunne derved fortsette til han ble 70 istedenfor som offiser av sin årgang å måtte gå av ved 60 års alder.

I 1977 ble Hauge ble sjef for Operasjonsstaben i FO. Han ble stabssjef i Forsvarets Overkommando (dvs. overordnet E-staben) i 1978 og forsvarssjef 1982-84. Herunder var han en av de medansvarlige for Aps og Tronds manipuleringer for å lure regjeringen Willoch til opptaket av Treholt på Forsvarets Høyskole, se kap. 25.10.

Fra 1970 til 1982 hadde Hauge vært direkte overordnet Trond (unntatt ett år), som i våre og andres øyne (ref Ronald Bye) «klarerte» Hauge rett til topps med sin kombinerte E-makt og A-makt.

I 1984 ble Hauge sjef for Forsvarets bygningstjeneste (FBT) der han sørget for sitt bidrag til gjennomføringen av Karstad-utvalgets innstilling om å begrave og kamuflere deler av Tronds apparat «ute i det blå», samt til å finansiere Tronds dekkbedrifter (se kap. 24.14).

Sven Aage Hauge var i 1981-82 frimurer av grad VIII og derfor medlem av Landslosjen. Hans basislosje var da Trondhjems Provincialloge Midnatssol i Bodø. I matrikkelen av 1994-95 har han flyttet til Murskjelosjen i Oslo, nådd grad X og dermed fortsatt medlem av Landslosjen. Han er også blitt embetsmann (T) i St. Andreaslosjen Oscar.