25.26.5.1.3 Politiavdelingssjef Sverre Krokaas – Frimurer av grad XI i Landslosjen

Politiavdelingssjef Sverre Krokaas (f. 13. januar 1919) var såvidt vi vet den første sjef for politisk avdeling i POT (forgjenger til Erik Næss) og ledet POTs politiske overvåking inklusive infiltrasjon i flere tiår. Han samarbeidet med Hans Ringvold og Sven Ollestad i Stay Behind og med Spilhaug-apparatet. Han var lenge POTs første kontaktmann til Spilhaug.

Ifølge Bye/Sjue1:

«Kontakten (med POT) ble etablert på et HV-kurs på Nesodden i 1950. Kontaktmannen var Sverre Krokaas, som ble den første leder av det som den gang het Politisk avdeling.»

Krokaas er oppført som frimurer av grad XI og medlem av landslosjen i begge matriklene 1981-82 og 1994-95. Han har bare ti plassers kortere ansiennitet enn Ringvold som Ridder/Kommandør av «Det Røde Kors». I 1981-82 var han «Overofficiant», medlem av «Logedirektoriet», storsekretær i Ordenens Kanselli (tilsvarende generalsekretær for hele Frimurerlosjen) og redaktør for matrikkelen.

I 1994-95 ser det ut til at også Krokaas har sluttet seg til losjens «eldre statsmenn» med oppføring kun i æresgalleriet over «Det Røde Kors». Han hører også til «Søilerne» og er en av 11 med grad XI i denne losjen.

Det er nok en Krokaas blant de norske frimurerne, bygningsingeniør Øystein Krokaas av grad IX, Landslosjen. Begge har «Søilerne» som basislosje og begge er oppført med adresse Stabekk. Det er neppe et rent sammentreff. Etter fødselsdato kan Øystein Krokaas være Sverre Krokaas’ sønn, nevø, e.l. Vi noterer oss at Øystein Krokaas sitter sammen med Asbjørn Mathiesen i «Stamhusets Bygningskomité», som åpenbart er direkte ansvarlig for driften av bygningen i Nedre Slottsgate, fra kjeller til loft. Han sitter også i selve Finansdirektoriet hvorunder bygningskomitéen sorterer.

1 Ronald Bye og Finn Sjue: «Norges Hemmelige Hær». Tiden 1995, s. 192 f.