25.26.3 Overvåking av offiserer og politikere

Vi viser til at vi i kapitel 24.3.2.8 har gjennomgått Kjettingmannens oppgaver. Vi skal her konkretisere noen punkter om hvordan enkelte av dem så langt vi kjenner til en blitt oppfylt i nyere tid:

25.26.3.1 «Suspekte offiserer»

Vi viser til kapitel 25.27.1.21 nedenfor om Jens Chr Hauge, Spilhaug og «suspekte» offiserer, der det bl.a. fastslås at det primært er Krigsskole-utdannede offiserer som har kunnet tenkes å avsløre den norske IB-skandalen, Ap-apparatet inklusive Spilhaug-apparatet. Derfor har overvåking av slike vært blant Spilhaug-apparatets oppgaver. Dette har nok ikke minst sammenheng med Lillehammer-saken og medvirkningen fra Stay Behind og E-staben.

Etter at de to offiserene Ekeland og Hoem gikk til Norvik, har de begge vært utsatt for massiv overvåking. Mønsteret er på mange punktet likt det vi selv har opplevet, jfr. Alf R. Jacobsens bok (der han gjengir dette for å vise hvordan de «overdriver» – men sannheten overgår gjerne det meste!)

CC hevdet med stor tyngde overfor oss fra sommeren 1993 at han var telefonavlyttet og at han registrerte andre tegn på overvåking

Byråsjef Erik Knutstad (se kap. 24.1) var sannsynligvis gjenstand for en kort periode med (lovlig?) overvåking, men har i alle år senere hatt apparatet på seg. Han er krigsskoleutdannet offiser

Vi har avslørt at også fhv statssekretær og medlem av Karstad-utvalget, Oddmund Hammerstad (H), ble holdt grundig under oppsikt av kjettingmennene og sannsynligvis både telefon- og romavlyttet via telefon samt videoovervåket

Halvparten av nærværende forfatterteam, som nok regnes som svært så «suspekt», er krigsskoleutdannet

Foreliggende data om møbelhandler Arvid Enger peker i retning av at han må ha vært rekruttert av Tor Aspengren inn i Stay Behind/Lindus, med ideell mulighet til å samle inn etterretning om offiserer på Gardermoen i sin tid som kantinebestyrer der

Spilhaugs HV-ungdommer var nok gode agenter mot sine offiserer når de senere ble utkalt til førstegangstjeneste – der de skrev rapporter på sine offiserer som via Spilhaug havnet inn til Lindus i Stay Behind og selvsagt Trond