25.24.6 Borten – avlytting

Vi minner videre om at Per Borten i 1991 sa i NRK-TV1 at han ikke var i tvil om «at telefonen ble forsøkt tappet» mens han var statsminister, mens riksadvokat L. J. Dorenfeldt i 1994 sa at saken ble etterforsket i 5 år uten at noe kunne bevises eller motbevises2. (Det har også vi hørt før.)

1 Gjengitt bl.a. i Arbeiderbladet 5. juli 1994.

2 Samme.