25.19.11 Avbrutte planer?

Vi har lyst til å peke på at de to boligene som var leid av offiserer (maksimal sikkerhet!) var leid for langt lengre tid enn de ble benyttet. Dette kan selvsagt være en del av kamuflasjen, men det kan også tyde på at ihvertfall Zamir og noen flere hadde planlagt å oppholde seg lenger i Oslo etter et formodet vellykket drap.

En enda sterkere indikasjon på det er den hvite Mazdaen som ble brukt under drapet var leid for perioden 17.-26. juli. Disponent Leif Hattestad i Avis bilutleie mente da at det var «ganske uvanlig at folk leier bil for så lang tid»1. Dermed skilte man seg ut ved å «gå mot strømmen».

Det at Zamir og Harari tok det med ro i Oslo utover søndagen – før de fikk vite om arrestasjonene – kan også tyde på de hadde tenkt å bli lenger.

Hva skulle det være? Rett og slett ferie i nydelige juli/august-Oslo? Oppfølging og tilretteleggelse av den planlagte desinformasjonskampanje som skulle knytte Bouchiki til flykapringstrusselen etc.? Eller var det planlagt flere aksjoner? Det store apparatet som var satt i gang med MI6, Stay Behind med evakueringsøvelser etc. kan henlede tankene på dette. Klarhet også på dette punkt er enda et argument for å sprenge saken vid åpen med en gang.

1 VG 25. juli 1973.