25.19.10 Utenlandske tjenester

Vi har notert oss at1:

«Agentene i Norges overvåkingspoliti kikket daglig gjennom Lillehammer-papirene i politiets hovedkvarter i Oslo. De holdt seg orientert om de siste avsløringer av Mossads virksomhet og sendte de mest interessante videre til etterretningsorganene hos Norges allierte i NATO.»

Det vil si bl.a. også den britiske E-tjenesten MI6, som selv hadde iverksatt både VIP-evakueringsøvelsen som evakuerte Mossad-agentene, og den andre som skapte dekke for denne. Med alle de agentene Mossad har i ulike NATO-lands E-tjenester, hadde således alle de tjenestene som medvirket til drapet førstehånds kunnskap til etterforskningen og alle muligheter for å tilpasse dekkhistorien. Det gjelder selvsagt i høyeste grad også vår egen E-tjeneste!

1 Elaine Davenport, Paul Eddy og Peter Gillman: «Urankuppet». Norsk utg. Aschehoug 1979, s. 16.